Vi stödjer er bransch

Våra hanteringssystem och lösningar för bulkmaterial är inriktade på våra kärnsektorer, vilket inkluderar livsmedels-, mejeri & protein-, läkemedels-, kemi- och metallpulverindustrin. Vi kan leverera lösningar med ett brett utbud av utrustning för pulverhantering, skräddarsydd för allt från blandning, dosering, utmatning, transport, siktning och lagring till kontroll och automatisering.

01 Läkemedel

Vi utformar optimerade system för ökad produktivitet och kvalitet

Under de senaste 20 åren har läkemedelsbranschen förändrats avsevärt, vilket har skapat ett behov för att producera högkvalitativa topprodukter, samtidigt som produktionskostnaderna sänks.

Vi erbjuder kvalitetskompatibla lösningar som ger både flexibilitet och ökad produktkvalitet. Våra pulverlösningar för läkemedelsprocesser uppfyller de strängaste standarderna för inneslutning (containment), hygien, säkerhet, enkel rengöring och validering. I samarbete med vårt globala nätverk av partner erbjuder vi innovativa lösningar för pulverhantering som är designade för steril verksamhet på läkemedelsfabriker.

Tekemas supply the Pharmaceutical industry with powder handling solutions

02 Livsmedel

Vi utformar optimerade system för ökad produktivitet och kvalitet

Livsmedelsindustrin är förmodligen den industri som förändras snabbast när det gäller pulverhantering. Våra ingenjörer har lång erfarenhet av att hjälpa till med de specifika utmaningar, såsom ökade regulatoriska krav på spårbarhet och hygien eller snabba receptomställningar. Våra lösningar, system och utrustningstyper säkerställer optimal produkt-, process- och operatörssäkerhet, samtidigt som överensstämmelse med EU-direktiv, EHEDG, FDA och andra lokala standarder och föreskrifter säkerställs, och produktionskostnader och resursförbrukning minimeras.

Tekemas support the food industry with powder handlig solutions to their specific challenges.

03 Mejeri & Protein

Vi utformar optimerade system för ökad produktivitet och kvalitet

Näringsindustrin, som inkluderar modersmjölksersättning, prestationshöjande medel, näringspulver och så vidare, är en av våra kärnsektorer. Vi har flera årtiondens kunskap och erfarenhet av att leverera till några av marknadens ledande företag. Inom denna sektor är vår ingående förståelse för kontaminering, blandningarnas homogenitet och rengörbarhet centrala faktorer för framgångsrik produktion. Vi skräddarsyr våra lösningar för att den ska passa era behov under produktion av näringspreparat enligt högsta internationella standard.

At Tekemas, we tailor our solutions to suit your requirements in producing nutritionals to the highest international standards

04 Kemi / teknik

Vi utformar optimerade system för ökad produktivitet och kvalitet

Endast rätt proportioner skapar rätt kemisk formel. Dosering-, blandnings- eller transportprocesser sker många gånger per dag inom kemiindustrin, men man får inte alltid förväntat resultat. Ibland orsakar de olika problem under produktionen och, vilket är ännu värre, oönskade variationer i kvalitet eller explosionsrisk. Dessa är några av de utmaningar som vi har erfarenhet av, och kan hjälpa er att lösa. Våra innovativa lösningar fokuserar på att ge dammfria, explosionssäkra användningsområden, samtidigt som säkerhet och kvalitet maximeras och ni får en lösning som lever upp till era förväntningar.

Tekemas supply powder handling solutions to the chemical industry.

05 Metallpulver

Vi utformar optimerade system för ökad produktivitet och kvalitet

Metallpulver används dagligen på flera olika sätt inom industrisektorn. Skärpta föreskrifter gällande exponeringsnivåer för operatörer, i kombination med högre krav på produktprestanda, skapar högre krav på processen. Vi kan hjälpa er hela vägen genom denna process genom att leverera branschledande lösningar inom denna sektor. Oavsett ert behov och processteg inom pulverhantering är, kommer vi hjälpa er att hitta den bästa lösningen för ert problem.

Tekemas supply tailor made solutions to the metal powder industry

Vad våra kunder säger

Jag lärde känna Tekemas för över 15 år sedan när Kiranto Foods tog det för tiden största investeringsbeslutet beslutet att uppgradera vår produktionsanläggning. Som ett mindre företag har vi inte kapaciteten eller kunskapen att leda sådana projekt. Tekemas levererade en Turn-Key lösning som översteg våra högsta förväntningar. Deras kunskap om pulverprocesser och effektiv produktion har hjälp oss att ta stora steg i vår utveckling och tillväxt.

Johnny Poulsen 15-01-2020

Med vår snabba tillväxt och expansion inom Hes-Pro Finland behövde vi en partner som kunde förstå våra behov och leverera en Turn-Key lösning för vår pulverprocess, Tekemas har bevisat sig ha gjort just detta. Deras process-kunskap, focus på hygien, flexibilitet och att vara kapabla att finna lösningar som minimerar produktionskostnader är unik. Det har varit ett nöje att arbeta tillsammans med Tekemas TEAMET och vi ser fram emot att ha fortsatt framgång och tillväxt tillsammans.

Heikki Salmela & Päivi Sandell 15-01-2020

“Vi blev bekanta med Tekemas via referenser 10 år sedan då vi behövde en partner för en ny produktionslinje. Tekemas var en ovärderlig sparringpartner med deras pulver och processkunskap som hjälpte oss att utveckla och finna rätt lösningar för processen. De har varit lätta att samarbeta med från tidigt planläggningsstadie hela vägen fram till uppstart, de erbjuder hela tiden kvalitetslösningar för denna och framtida linjer.

David Denoo 08-04-2020

För att ta Aker BioMarine till nästa nivå är det väldigt viktigt för oss att ha en partner som är innovativ och kan tänka utanför ramarna. Vi har konkluderat att Tekemas är rätt partner för oss. Tack vare en nära och transparent dialog mellan Aker BioMarine och Tekemas blev vårt första projekt realiserat med en nästan orealistiskt kort tidsram. Tekemas visade stor entusiasm och kunskap när de tog vår produktionslinje till nästa nivå. Mycket bra jobbat!

Viggo Brevik 15-01-2020

Kontakta våra försäljningsingenjörer

PG - Tekemas AB - 175x175