Metalldetektering

Tekemas arbetar med välkänd teknologi för metalseparation och metalldetektering i pulverflöden. Separation kan ske automatiskt med hjälp av ”utkast” för att minimera produktionsstopp och tidskrävande inspektioner eller genom magnetteknologi.

Utrustningen är designad för enkel rengöring och lämpade för alla typer av industrier.

 

Get in touch with our system engineers

Image of contact person