Brikettering

Brikettering är en process som använder ”torr” teknologi för komprimering av torra produkter. Kompakteringen utförs mekaniskt med hjälp en valsprocess.

Get in touch with our system engineers

Image of contact person