Ventiler

Som en del i en process/systemlösning ingår ofta olika ventiler för att styra/kontrollera pulverflöden. Beroende på applikation eller funktionskrav i en systemleverans väljer Tekemas ventiler som uppfyller kundens krav iform materialval, dimensionering och rengörning.

Våra ingenjörer ser till att du får rätt ventil funktion i våra systemleveranser.

Get in touch with our system engineers

Image of contact person