Pneumatisk Pulvertransport

Egenskaper hos pulver/granulat såsom densitet, partikelstorlek, fukthalt, explosivitet, toxicitet är olika faktorer som måste tas i beaktning då man väljer ett pneumatiskt transportsystem. Tillsammans med andra faktorer som transportavstånd, temperatur, kapacitet, produktkänslighet gör att det oftast kan vara mycket svårt att välja rätt lösning.

Vi på Tekemas hår lång erfarenhet inom detta område och tillsammans med marknadsledande leverantörer inom pneumatisk transport kan vi erbjuda rätt lösning till er process som kan verifieras i olika testanläggningar. Vi erbjuder processlösningar inom trycktransport, vakummtransport, Dilute eller Dense Phase teknologi.

Kontakta oss för vidare diskussion kring pneumatisk transport.

Get in touch with our system engineers

Image of contact person