Containment / Isolatorer

Containment är ett stort problem inom många industrisektorer pga av ökade krav från myndigheter och regelverk. Containment innehåller både kunskapen om att skydda människor men också hur en produkt skyddas från yttre påverkan. Regelverk såsom OSHA och REACH uppdateras kontinuerligt och exponeringskraven blir allt hådare för att skydda operatörer och produkt i en tillverkningsprocess.

Tilsammans med världsledande partners hjälper Tekemas dig att hitta rätt lösning för din process som uppfyller de allt hårdare ställda kraven.

Get in touch with our system engineers

Image of contact person