Explosionsluckor

Thorwesten Vent utvecklar och  producerar återanvänbara och självstängande explosionsluckor / explosionsbleck för silos och förvaringstankar.

Den patenterade teknologin fångar upp rörelseenergin i luckan under en explosion vilket möjliggör återanvändande av luckan och en snabb återförsegling av silos och tankar. Explosionsluckorna kan förses med ett värmeelement vilket förhindrar isbildning och kondensering vid placering utomhus.

Alla produkter och lösningar uppfyller ATEX-direktiv 94/9/EG och 2014/34/EU.

 

Get in touch with our system engineers

Image of contact person