Intern automatisering

Som en del av en nyckelfärdig lösning för hantering av bulkpulver erbjuder Tekemas intern automatiseringsexpertis som ett perfekt komplement till våra processteknik- och konstruktionstjänster för pulverfabriker.

 

 

 

 

Designa optimerade system för förbättrad produktivitet och kvalitet

Tekemas kontroll- och automatiseringssystem tillhandahåller ett helt spektrum av processkontroll i bulkmaterial, allt från fyllning och tömning, transport, vägning, blandning, matning och siktning till detaljerad receptkontroll, snabba receptombyten, rengöringsintervall och inspektionshantering och batch -spårning.

Våra kvalificerade ingenjörer har lång erfarenhet av PLC, HMI och SCADA programmering och integration.

 

 

 

 

Kom i kontakt med våra systemtekniker

TKR_175x175