Tedea Huntleigh lastceller & monteringskit

Lastceller används i de flesta industrier för att styra och kontrollera processer. I pulverhantering används lastceller ofta inom områden såsom: Storsäcksfyllning, pulverdosering, silo och tankvägning. Tedea Huntleigh lastceller är tillverkade med noggrann tolerans vilket gör dem enklare att installera och kalibrera. Utbudet inkluderar speciella sensorer för vägning och krafter i maskiner och säkerhetssystem.
Vi på Tekemas använder Tedea Huntleigh lastceller som en del av vår processleveranser för pulverhantering inom: Livsmedel, läkemedel, kemi och metallpulverindustrier. För omgivningar i farlig miljö finns lastceller godkännda för detta och kan leverera med olika specification för att uppfylla ATEX /FM /EEx

 

Get in touch with our system engineers

Image of contact person