Sensortronics lastceller

Lastceller används I de flesta industrier för att styra och kontrollera processer. I pulverhantering används lastceller ofta inom områden såsom: Storsäcksfyllning, pulverdosering, silo och tankvägning. Sensortronics lastceller är tillverkade med noggrann tolerans vilket gör dem enklare att installera och kalibrera. Utbudet inkluderar option för godkännande av OIML R60, NTEP standarder .

Vi på Tekemas använder Sensortronics lastceller som en del av vår processleveranser för pulverhantering inom: Livsmedel, läkemedel, kemi och metallpulverindustrier. För omgivningar i farlig miljö finns lastceller godkända för detta och kan leverera med olika specifikation för att uppfylla ATEX /FM /EEx

Get in touch with our system engineers

Image of contact person