Revere lastceller & monteringskit

Lastceller används I de flesta industrier för att styra och kontrollera processer. I pulverhantering används lastceller ofta inom områden såsom: Batch-uppvägning, Storsäcksfyllning, storsäckstömning pulverdosering, silo och tankvägning. Revere lastceller erbjuder medium-hög kapacitet för skjuv, vrid och kompression lastceller .

Vi på Tekemas använder Revere lastceller som en del av vår processleveranser för pulverhantering inom: Livsmedel, läkemedel, kemi och metallpulverindustrier. För omgivningar i farlig miljö finns lastceller godkända för detta och kan leverera med olika specifikation för att uppfylla ATEX /FM /EEx

 

 

Get in touch with our system engineers

Image of contact person