Instrument

Tekemas använder många olika instrument från BLH Nobel och VPG Transducers såsom indikatorer, sensorer, givare etc. Instrumenten är kända för deras användarvänliga, driftsäkra, robusta design samt enkelhet att kommunicera i styrsystem. BLH Nobel, VPG Transducers används i många olika applikationer, allt ifrån enkla lösningar till hela automatiserade processer.

Get in touch with our system engineers

Image of contact person