BLH Nobel KIS lastceller

KIS lastceller används I de flesta industrier för att styra och kontrollera processer. I pulverhantering används lastceller ofta inom områden såsom: Storsäcksfyllning, pulverdosering, silo och tankvägning. Robust design minimerar påverkan av vibrationer, sido och vridkrafter samt termisk påverkan vilket bidrar till en pålitlig process. KIS lastceller är mycket noggranna och levererar en repeterbarhet av 0,01% och 0,05% kombinerade fel eller bättre.

Lastcellerna används i industrier såsom livsmedel, läkemedel, kemisk, metallpulver och offshore industrin. KIS lasceller är designade för att erbjuda bästa kombinationen av noggrannhet och tillförlitlighet vilket gör dem perfekta i krävande processlösningar och miljöer.

Get in touch with our system engineers

Image of contact person