Process optimering

Vill du förbättra produktkvalitet, förbättra ledtider och sänka produktionskostnader? Vi hjälper dig att analysera och optimera pulverhanteringsprocessen. Genom att använda LEAN filosofi och applicera ”paralell processing” i pulverhanteringen har ni tagit ett stort steg mot förbättring och effektivisering.

Vi på Tekemas hjälper er att hitta flaskhalsar i er pulverhantering. Genom analyser av cykeltider, onödig hantering  etc hjälper vi våra kunder genom resan för produktionsförbättring.

 

Get in touch with our system engineers

Image of contact person