Värmeväxlare

Skruvtransportörer med värme eller kyla möjliggör två processteg i ett, samtidigt som produkten transporteras kan produkttemperaturen ändras. Genom att använda teknologi för indirekt värmeöverföring/kylöverföring genom att separera det termiska mediet med den transporterade produkten riskeras inte produktkvaliteten.

Dessa lösningar byggs efter kundens krav och behov med en mängd olika optioner i form av materialval, värme/kylmedia dimensioner etc.

Get in touch with our system engineers

Image of contact person