I de senere år har fødevaresikkerhed spillet en central rolle.

Sterilisering, pasteurisering, tørring, ristning, coating og lagerbeskyttelse håndteres alt sammen på en kontinuerlig og valideret måde i bare én maskine.

Scroll

FoodSafety IRD

Den kontinuerlige FoodSafety-IRD kan bruges i adskillige fødevareprodukter, såsom urter, krydderier, frø, nødder, te, grøntsager og frugter, til sterilisering, pasteurisering, ristning, coatning, tørring og destruktion af insekter og larver.

FS-IRD tillader en høj grad af fleksibilitet, hvis du har behov for at justere din produktionsproces, behandle nye eller anderledes produkter eller møder nye krav til dit produkt. En re-orientering af FS-IRD er nemt at udføre.

Hvordan virker den?

Det infrarøde modul og den vandrette roterende tromle, hvori der er placeret en spiralskrue, er de væsentlige komponenter i Kreyenborgs FS-IRD.

En volumetrisk måleenhed doserer kontinuerligt materialet. Materialet transporteres derefter jævnt gennem maskinen og behandles med infrarødt lys, mens det flyder gennem spiralen med en variabel drejehastighed. Hvis nødvendigt kan der tilsættes vand til fødevarerne under behandlingen.

For enden af den roterende tromle falder materialet ned i udløbstragten og kan overføres direkte til næste produktionsproces.

FS-IRD er tilgængelig til en bred vifte af gennemløb. Afhængigt af opgaven, bulk-vægten og flowegenskaberne for de fødevarer, der skal behandles, bliver maskinen specialdesignet dertil. Det er muligt at tilføje forskellige andre units til maskinerne og nemt kombinere det til hele systemer.

 
FS-IRD processen- Hvordan virker den - Tekemas

Fødevaresikkerhedsløsning

I de senere år er der større fokus på fødevaresikkerheden. Ingen har råd til at sende fødevarer på markedet som ikke er sikre, uanset om det er producenter eller andre der har med produktionen og salg af fødevarer. Fejl i materiale-flowkæden kan forårsage produkttilbagekaldelser, hvis fejlene overskrider acceptable grænser, og skadelige stoffer opdages.

 

Det har store økonomiske konsekvenser for leverandørerne. Omdømmeskaden forårsaget af en tilbagekaldelse er på den anden side langt værre. Som følge heraf er der fokus på fødevaresikkerheden. Flere og flere producenter vælger den kontinuerlige FS-IRD til at håndtere denne usikkerhed.

Med FS-IRD får du én alsidig maskine velegnet til flere forskellige processer.

Download brochure
FS-IRD applikationer - Tekemas

Hvorfor vælge FoodSafety IRD

At vælge den rigtige maskine til din virksomhed er vigtigt, ikke kun for kvaliteten af dit produkt og din proces, men også for dit budget. Med FS-IRD får du én maskine, som kan håndtere flere processer. Dette er nogle af de ekstra fordele, som FS-IRD giver.

 

 
Ingen Krydskontaminering

Maksimal organoleptisk egenskabsbeskyttelse. I FS-IRD kan en afmålt mængde vandspray påføres for optimal produktbeskyttelse.

Fleksibilitet

Den kontinuerlige FS-IRD kan bruges til sterilisering, pasteurisering, ristning, coating, tørring og udrydning af insekter og larver i en bred vifte af fødevareingredienser, herunder nødder, frø, krydderier, urter, te, grøntsager og frugter. Hvis du skal ændre din produktionsproces, opfylde nye produktkrav eller behandle nye eller anderledes produkter, så giver FS-IRD en høj grad af fleksibilitet. FS-IRD kan omorienteres med en lille indsats

Rustfri stål kontaktdele

Alle dele, der kommer i kontakt med produktet, er lavet af rustfrit stål og overholder de højeste standarder.

Nem at rengøre

Rengøring er hurtig og nem med god adgang til alle komponenter.

Kontinuerlig

I modsætning til mange andre procedurer fungerer FS-IRD kontinuerligt. Produktvolumen er tilgængelig for kontinuerlig behandling. Den kontinuerlige proces forhindrer enhver blanding af allerede steriliserede med ikke-steriliserede produkter.

Minimalt energiforbrug

Den direkte tilførsel af infrarød energi til produktet resulterer i et lavere energiforbrug. Energien kanaliseres straks ind i produktets kerne. Det er ikke nødvendigt at have en energifyldt varm luftstrøm, som i konvektiv termiske processer. På grund af rotationerne i tromlen tager behandlingsprocessen i FS-IRD kun få minutter og er yderst skånsom. Da der ikke kræves opvarmning af maskinen, er den opnåede energibalance meget positiv. Der er intet energitab pga. mellemliggende varmeoverførselsmedier. Som et resultat er enheden ekstremt effektiv.

Hurtig.

Produktionskørslen kan begynde umiddelbart efter opstart. Maskinen skal ikke igennem en opvarmningsfase.

Produkter

Uanset om du skal pasteurisere, sterilisere eller tørre dit produkt, det være sig: Korn - tørret frugt - blomster - urter - nødder - frø - krydderier - te - grøntsager eller andet, så findes der en løsning til dig.

Ingredients 2000x1500

 

Konstant i bevægelse

Tromlens rotation sikrer, at materialet hele tiden bevæger sig. Sneglene og blandeelementerne, der er skræddersyet til dit produkt, sikrer en optimal materiale blanding og forhindrer samtidig at det klumpes. Dit produkt behandles jævnt. Tromlens lave rotationshastighed forhindrer materiale dispersion.

Spraying

 

For at beskytte produktsensorer kan en afmålt spray af vand benyttes til at afkøle partiklerne udefra.
Kort opholdstid Produktet er kun få minutter i FS-IRD'en før det er klar til fortsætte i produktions processen.
Dosering

En ensartet mængde materiale leveres til processen med doseringer tilpasset dit produkt.

Kapacitet udvidelse.

På grund af FS- IRD's lille fodaftryk og lette integration er kapacitetsudvidelse let. I sammenligning med konventionelle maskiner reducerer maskinens kompakte design dit fodaftryk markant.

Lave vedligeholdelsesomkostninger

Lavt slid på dele sikrer lave vedligeholdelses- og reservedelsomkostninger.

Styresystem

Det integrerede styringssystem gemmer recepter og procesparametre. Dette giver mulighed for at ændre produkter eller ændre produktegenskaber, samtidig med at reproducerbare resultater sikres.

 

IRD_2_14_a

 
Sterilization icon-1

Sterilisering & Pasteurisering

Bulk fødevarer, såsom nødder, frø, krydderier, te, urter, blade, tørrede grøntsager, korn, gryn, tørrede svampe samt skåret, hakket og pulveriseret mad, kan behandles med infrarødt lys for at reducere den mikrobiologiske belastning. Insekter, larver og æg destrueres under steriliserings- og pasteuriseringsprocesserne. Produkterne blandes løbende sammen. Hver partikel får samme behandling med hensyn til varighed og temperatur. Der er ingen døde zoner. Processen beskytter de organoleptiske egenskaber, hvilket betyder, at farve, smag, volatile olier, odeur og værdifulde stoffer og vitaminer alle er beskyttet. Samtidig vil patogener som salmonella blive ødelagt. TPC, gær, skimmelsvamp, E. coli og colibakterier kan alle reduceres sikkert. Det er en helt naturlig proces uden brug af gasser, kemikalier eller tilsætningsstoffer.

Coating icon

Fødevare Coating

Flydende og tørre krydderier påført med ét coating system. Spraybare, vandopløselige additiver såsom salt, smagsstoffer, farve og andre sprøjtebare additiver kan tilsættes. Produkterne blandes løbende. Ensartet dækning af produktet. Ingen døde pletter. Hver partikel får den samme behandling. Maksimeret krydderi-dækning og minimeret spild i procesområdet.

roasting icon

Fødevare Ristning

Produktet, der skal ristes, opvarmes både indefra og udefra ved hjælp af det infrarøde lys. Derved gøres risteprocessen mere skånsom. Som et resultat er varmediffusionen langsom og ensartet, og smags- og aromaudviklingen foregår langsom. Metoden med kun at riste udefra – som ved konventionelle konnektive behandlingsmetoder – er undgået. I modsætning til traditionelle konvektionsbehandlinger, styres denne nye procedure af meget hurtig og præcis kontrol af produkttemperaturen, frem for temperaturen på varmeoverførselsmediet. Fokuseret infrarødt lys trænger ind under overfladen af produktpartiklerne og omdannes til varme i dets indre. Den ønskede ristningsgrad opnås på meget kort tid og med maksimal produktbeskyttelse.

Drying food icon

Fødevare Tørring / Dehydrering

Det omvendte arbejdsprincip for infrarødt lys forbedrer slutproduktets kvalitet. Smagsstoffer kan frigives under tørreprocessen i nogle produkter. Dette omvendte arbejdsprincip for infrarødt lys, hvor energien trænger ind til kernen af produktet, giver også en effektiv energiudnyttelse og klare fordele i forhold til andre metoder. Den kontinuerlige rotation af FS-IRD og den resulterende blanding af produktet sikrer en meget homogen tørringsproces. Som et resultat undgås dannelsen af klumper. Når FS-IRD anvendes i en kombineret tørringsproces for en hurtig og skånsom sluttørring, bliver produkterne automatisk kimreducerede og lagerbeskyttede. FS-IRD kan bruges som en booster før en konventionel tørre. I løbet af få minutter kan materialet opvarmes til en høj temperatur. Som følge heraf kan produktets varme bruges i processen.

Food stock protection icon

Fødevarelager

Disse to kritiske trin i forarbejdningen af korn, nødder, frø og tørrede frugter er afgørende for at sikre sterilitet, holdbarhed og kvalitet: Insektbekæmpelse for at sikre sterilitet og holdbarhed af fødevarer, samt forarbejdning til en høj kvalitet, sundt og enestående produkt. FS-IRD giver dig mulighed for at kombinere to trin til ét: Insekter, larver og æg ødelægges under pasteuriseringsprocessen uden at forårsage proteinskade. Det dræber ikke kun insekter og æg på en sikker måde uden brug af gasser eller kemikalier, men det giver dig også et produkt af høj kvalitet og beskytter dit forsyningslager.

FoodSafety Rotary Cooler

Efter termisk behandling og før emballering eller oplagring kræver ethvert naturprodukt et afkølingstrin. FoodSafety-Rotary Cooler blev skabt til fødevareapplikationer, der har strenge fødevaresikkerheds- og hygiejnekrav. Krydderier, urter, frø, te, grøntsager, frugter, nødder, kaffe og korn kan alle afkøles ved hjælp af FS-RC.

Materialet blandes forsigtigt i tromlen, inden det transporteres fra indløbet til udløbet. Selv sarte ting som nødder, frø og korn kan behandles. Denne kontinuerlige arbejdsproces sikrer materiale først ind/først ud og udskifter produktets overflade mange gange. Afhængigt af proces og produkt afkøles produktet med omgivende eller afkølet luft, mens det blandes og transporteres. Et udsugningsventilationssystem fjerner den varme og fugtige luft. Desuden kan tromlen køles til at rumme højtemperaturprodukter som ristede nødder.

En anden væsentlig fordel er den lethed, hvormed FS-RC'erne kan rengøres, hvilket reducerer nedetiden i rengøringen markant. En anden mulighed er et belægningsmodul inde i FS-RC, som gør det muligt at belægge produktet med smagsstoffer, olie, salt, sukker og andre ingredienser.

Læs mere her
FoodSafety Cooling System solution

Kontakt vores salgsingeniør for mere information

NPC