I de seneste år er det blevet mere og mere tydeligt, hvor afgørende fødevaresikkerheden er.

Sterilisering, pasteurisering, tørring, ristning, coating og lagerbeskyttelse håndteres alle effektivt  i en enkelt maskine, hvilket sikre kontinuerlig og valideret fødevareforarbejdning.

Scroll

Ingen krydskontaminering

Maksimal organoleptisk egenskabsbeskyttelse. For at opnå optimal produktbeskyttelse kan en afmålt mængde vandspray tilføres til FS-IRD'en.

Fleksibilitet

Har du behov for at ændre din produktionsproces, opfylde nye produktionskrav, bearbejde nye eller anderledes produkter, så giver FS-IRD's høje grad af fleksibilitet mulighed for det. FS-IRD er derforuden nem at omorientere.

Nem at rengøre

Rengøring af FS-IRD er hurtig og nem, da alle komponenter er let tilgængelige. Alle produktberøringsdele er fremstillet i rustfrit stål og opfylder de strengeste standarder.

Kontinuerligt

I modsætning til mange andre units, fungere FS-IRD på en kontinuerlig måde. Produktvolumen er tilgængelig for uafbrudt behandling. Den kontinuerlige proces eliminerer klumper og forhindre krydskontaminering mellem tidligere steriliserede og ikke steriliserede produkter. Produktet behandles jævnt. Pga. tromlens lave rotationshastighed udelukkes materiale spredning.

Lavenergi - umiddelbart opstart

Energiforbruget reduceres ved direkte tilførsel af infrarød energi på produktet. Energien kommer direkte ind i produktets kerne. Dette kræver ikke en energifyldt varmluftstrøm, som termiske processer. Den milde behandling i FS-IRD'en tager få minutter takket være håndteringen i den roterende tromle. Produktionskørslen kan begynde umiddelbart efter opstart.

Kort opholdstid

Produktet opholder sig kun få minutter i FS-IRD'en, før det er klar til næste produktionstrin. Opskrifter og procesparametre gemmes i det integrerede styreringssystem. Dette gør det muligt at skifte produkter eller justere produktattributter, mens det stadig sikre reproducerbare resultater.

Operativ system

Det integrerede styresystem gemmer recepter og parameterindstillinger for processen. Denne funktionalitet giver mulighed for ændring af produkter eller justering af produktattributter, samtidig med at det sikre, at resultatet kan reproduceres igen.

FoodSafety IRD

Den kontinuerlige FoodSafety-IRD unit kan anvendes til adskillige fødevareprodukter, herunder urter, krydderier, frø, nødder, te, grøntsager og frugter, til sterilisering, pasteurisering, ristning, coatning, tørring og destruktion af insekter og larver.

FS-IRD giver dig  en høj grad af fleksibilitet, når du har behov for at tilpasse din produktionsproces, behandle nye eller anderledes produkter eller opfylde nye krav til dit produkt. En re-orientering af FS-IRD er nemt at udføre.

Fødevaresikkerhedsløsning

I løbet af de seneste år er betydningen af fødevaresikkerhed vokset markant. Det er nu bydende nødvendigt, at ingen tager risikoen ved at introducere usikre fødevarer på markedet, uanset om de er producenter, forarbejderne eller handlende. Eventuelle fejl i materiale flowkæden kan føre til produkttilbagekaldelser, hvis de overskrider acceptable tærskler, og skadelige stoffer opdages.

Sådanne tilbagekaldelser kan forsage store økonomiske konsekvenser for leverandørerne. Skaden på deres omdømme er dog endnu mere alvorlig. Der sættes derfor fokus ved fødevaresikkerheden, og producenterne henvender sig i stigende grad, for at høre mere om den kontinuerlige FS-IRD, finde en løsning på usikkerheden om fødevaresikkerhed i deres produktion.

Ved at vælge FS-IRD får man adgang til en alsidig maskine, der kan håndtere flere processer.

Hvordan virker FS-IRD og hvilke processer kan man anvende den til.

Hvordan virker den?

Det infrarøde modul og den vandrette roterende tromle, hvori der er placeret en spiralskrue, er de væsentlige komponenter i Kreyenborgs FS-IRD.

En volumetrisk måleenhed doserer kontinuerligt materialet. Materialet transporteres derefter jævnt gennem maskinen og behandles med infrarødt lys, mens det flyder gennem spiralen med en variabel drejehastighed. Hvis nødvendigt kan der tilsættes vand til fødevarerne under behandlingen.

For enden af den roterende tromle falder materialet ned i udløbstragten og kan overføres direkte til næste produktionsproces.

FS-IRD er tilgængelig til en bred vifte af gennemløb. Afhængigt af opgaven, bulk-vægten og flowegenskaberne for de fødevarer, der skal behandles, bliver maskinen specialdesignet dertil. Det er muligt at tilføje forskellige andre units til maskinerne og nemt kombinere det til hele systemer.

 
Sterilization icon-1

Sterilisering & Pasteurisering

Bulk fødevarer, såsom nødder, frø, krydderier, te, urter, blade, tørrede grøntsager, korn, gryn, tørrede svampe samt skåret, hakket og pulveriseret mad, kan behandles med infrarødt lys for at reducere den mikrobiologiske belastning. Insekter, larver og æg destrueres under steriliserings- og pasteuriseringsprocesserne. Produkterne blandes løbende sammen. Hver partikel får samme behandling med hensyn til varighed og temperatur. Der er ingen døde zoner. Processen beskytter de organoleptiske egenskaber, hvilket betyder, at farve, smag, volatile olier, odeur og værdifulde stoffer og vitaminer alle er beskyttet. Samtidig vil patogener som salmonella blive ødelagt. TPC, gær, skimmelsvamp, E. coli og colibakterier kan alle reduceres sikkert. Det er en helt naturlig proces uden brug af gasser, kemikalier eller tilsætningsstoffer.

Coating icon

Fødevare Coating

Flydende og tørre krydderier påført med ét coating system. Spraybare, vandopløselige additiver såsom salt, smagsstoffer, farve og andre sprøjtebare additiver kan tilsættes. Produkterne blandes løbende. Ensartet dækning af produktet. Ingen døde pletter. Hver partikel får den samme behandling. Maksimeret krydderi-dækning og minimeret spild i procesområdet.

roasting icon

Fødevare Ristning

Produktet, der skal ristes, opvarmes både indefra og udefra ved hjælp af det infrarøde lys. Derved gøres risteprocessen mere skånsom. Som et resultat er varmediffusionen langsom og ensartet, og smags- og aromaudviklingen foregår langsom. Metoden med kun at riste udefra – som ved konventionelle konnektive behandlingsmetoder – er undgået. I modsætning til traditionelle konvektionsbehandlinger, styres denne nye procedure af meget hurtig og præcis kontrol af produkttemperaturen, frem for temperaturen på varmeoverførselsmediet. Fokuseret infrarødt lys trænger ind under overfladen af produktpartiklerne og omdannes til varme i dets indre. Den ønskede ristningsgrad opnås på meget kort tid og med maksimal produktbeskyttelse.

Drying food icon

Fødevare Tørring / Dehydrering

Det omvendte arbejdsprincip for infrarødt lys forbedrer slutproduktets kvalitet. Smagsstoffer kan frigives under tørreprocessen i nogle produkter. Dette omvendte arbejdsprincip for infrarødt lys, hvor energien trænger ind til kernen af produktet, giver også en effektiv energiudnyttelse og klare fordele i forhold til andre metoder. Den kontinuerlige rotation af FS-IRD og den resulterende blanding af produktet sikrer en meget homogen tørringsproces. Som et resultat undgås dannelsen af klumper. Når FS-IRD anvendes i en kombineret tørringsproces for en hurtig og skånsom sluttørring, bliver produkterne automatisk kimreducerede og lagerbeskyttede. FS-IRD kan bruges som en booster før en konventionel tørre. I løbet af få minutter kan materialet opvarmes til en høj temperatur. Som følge heraf kan produktets varme bruges i processen.

Food stock protection icon

Fødevarelager

Disse to kritiske trin i forarbejdningen af korn, nødder, frø og tørrede frugter er afgørende for at sikre sterilitet, holdbarhed og kvalitet: Insektbekæmpelse for at sikre sterilitet og holdbarhed af fødevarer, samt forarbejdning til en høj kvalitet, sundt og enestående produkt. FS-IRD giver dig mulighed for at kombinere to trin til ét: Insekter, larver og æg ødelægges under pasteuriseringsprocessen uden at forårsage proteinskade. Det dræber ikke kun insekter og æg på en sikker måde uden brug af gasser eller kemikalier, men det giver dig også et produkt af høj kvalitet og beskytter dit forsyningslager.

FoodSafety Rotary Cooler

Efter termisk behandling og før emballering eller oplagring kræver ethvert naturprodukt et afkølingstrin. FoodSafety-Rotary Cooler blev skabt til fødevareapplikationer, der har strenge fødevaresikkerheds- og hygiejnekrav. Krydderier, urter, frø, te, grøntsager, frugter, nødder, kaffe og korn kan alle afkøles ved hjælp af FS-RC.

Materialet blandes forsigtigt i tromlen, inden det transporteres fra indløbet til udløbet. Selv sarte ting som nødder, frø og korn kan behandles. Denne kontinuerlige arbejdsproces sikrer materiale først ind/først ud og udskifter produktets overflade mange gange. Afhængigt af proces og produkt afkøles produktet med omgivende eller afkølet luft, mens det blandes og transporteres. Et udsugningsventilationssystem fjerner den varme og fugtige luft. Desuden kan tromlen køles til at rumme højtemperaturprodukter som ristede nødder.

En anden væsentlig fordel er den lethed, hvormed FS-RC'erne kan rengøres, hvilket reducerer nedetiden i rengøringen markant. En anden mulighed er et belægningsmodul inde i FS-RC, som gør det muligt at belægge produktet med smagsstoffer, olie, salt, sukker og andre ingredienser.

Læs mere her
FoodSafety Cooling System solution

Kontakt vores salgsingeniør for mere information

NPC