Dampinjektorer

Med Kämpken dampinjektorer kan flydende produkter opvarmes ved at indsprøjte damp direkte ind i produktstrømmen. Kämpkens dampinjektorer reducerer både kavitation og minimere støjen.


Dampinjektorer installeres i mange forskellige applikationer, hvor direkte dampopvarmning, genkøling af overophedet damp eller blanding af forskellige medier er påkrævet, lige fra suspensioner og emulsioner (PVC og latex), papirmasse med en konsistens op til 7%, slamventilation eller tilførsel af CO2. 

  • Noiseless injection of steam
  • Control range 0-100% of steam quantity
  • Maximum heat transfer
  • Minimum pressure loss
  • Mounting in an optional position
  • Requires little space
  • Usable in vessels or tanks
  • Long product life > 10 years, maintenance-free

Kom i kontakt med vores systemingeniører

Image of contact person