I mange industri processer er blanding af et produkt et af de vigtigst trin i fremstillingen af produktet

Resultatet af en effektiv blandings proces med en amixon mixer giver brugeren den højeste produktkvalitet og procesfleksibilitet. Gennem unik viden og design kan processer som væsketilsætning, opvarmning / køling udføres meget effektivt.

Markedsleder inden for udvikling af pulverblandere og mixer.

I årtier har Amixon konstant udviklet processen med at blande og mikse pulver for at øge brugernes produktivitet og hygiejne. Som leverandør til processer i et sterilt miljø bruges denne viden til konstant at forbedre det hygiejniske design.
Amixon-blandere bruges i industrier såsom levnedsmiddel, ernæring, farmaceutisk, kemisk, metal osv.
Kontakt os så finder vi den rigtige løsning til dit produkt

Se hvordan mikseren arbejder
AMK_Amixon mixer 590 x 590

AM Konisk enkeltaksel mixer / Vertikal konus mixer

Et tredimensionel flow af blandeprodukterne initieres af den koniske blanders blandespiral; der dannes en spiralformet opadgående bevægelse i periferien og nedadgående flow i midten. Denne blender lover meget gode blande resultater og fuld tømning op til 99,99%, AM mixeren kan desuden bruges allerede ved en fyldningsgrad på 5%. Den er velegnet til tøre, fugtige og suspenderede produkter såvel som pastaer og deje.
Amixon® AM mixer opfylder EHEDG kravene og kan fremstilles i overensstemmelse med følgende certifikater: 3-A Sanitary Standards, FDA, GMP og ASME.

 • Høje blandeegenskaber
 • Skærende rotorer med hurtig hastighed kan monteres, hvis blandingsfasen kræver deagglomerering.
 • Blandeværket er kun lejret og drevet fra toppen.
 • Den koniske blander overholder alle branchens overfladefinish specifikationer, herunder sanitære og farmaceutiske krav.
 • Kan bruges som vakuum-mikser-tørrere eller reaktorer.
Læs mere her
Tekemas - Mixer_Amixon_AM_590x590

HM Vertikal dobbeltaksel mixer

Den vertikale blanders to spiralformede rørværker indleder en tredimensionel omfordeling af blandingsprodukterne. De bedste blandingsresultater sikres af denne vertikale HM mixer. Den er velegnet til tørre, fugtige produkter samt til pasta og dej. Den giver en meget skånsomt og ensartet blanding på meget kort tid.

Blanderen består af to i sammensmeltede cylinder, i midten af disse roterer to spiralformede rørværker i samme retning. En tredimensionel flow af blandeprodukterne initieres af de med uret roterende spiralformede rørværker, som inducerer en spiral opadgående bevægelse i periferierne og nedadgående flow i centrene sammen med vandrette tværflow.

Spiralerne er dimensioneret således, at en femtedel af det samlede blandingsmateriale omfordeles med kun en omdrejning af røreværket. Gennemsnits blandingsproces tager ca. 1 til 4 minutter. Amixon® HM mixer opfylder EHEDG kravene og kan fremstilles i overensstemmelse med følgende certifikater: 3-A Sanitary Standards, FDA, GMP og ASME.
Tekniske ideelle blandekvaliteter kan garanteres uafhængigt af: Påfyldningsniveau (10 til 100% af nettovolumen). Blandeværkets RPM samt produkternes egenskaber (feks.: bulk densiteter, forskellige partikelstørrelser, flow egenskaber)

 • Hvert vertikalt rørværk er kun forsynet med toplejer.
 • Hvis blandingsprocessen kræver deagglomerering, kan der monteres højhastigheds skærerotorer.
 • Dobbeltakselblanderen opfylder alle industristandarder for overfladefinish, herunder hygiejniske og farmaceutiske krav.
Læs mere her
Tekemas - Mixer_Amixon_HM_590x590

KS KoneSlid®- Mixer

Denne præcisions pulverblander er blandt andre aspekter kendetegnet ved især korte blandings- og resttømningstider. Den er i stand til at forarbejde store mængder produkter på korte cyklustider. Med denne KS mixer opnås ideel blandekvalitet og enestående partikelbeskyttelse på en ny måde.

Blandebeholderen består af en silolignende beholder i hvis midte der er indsat en stor kegle. Pulverblanderen har et glat, strømlinet design og understøtter blandingernes flowproces. I en spirallignende bevægelse transporterer spiral-røreværket produkterne opad. Denne proces finder sted langs beholderens væg, øverst glider produkterne nedad og bliver derved ledet ud af keglen.

Efter ca. 4 omdrejninger har rørværket allerede omfordelt hele indholdet én gang. Efter ca. 20 til 30 omdrejninger er den ideelle blandekvalitet opnået. Energiomsætningen er minimal, derfor er blandeprocessen meget skånsom. Partiklernes form og størrelse forbliver som regel uforandret.

 • Ideelle blandeegenskaber
 • Lav omdrejningshastighed
 • Kort blandetid
 • Hurtig tømning
 • Blandekammer: ATEX zone 20
Læs mere her
Tekemas - Mixer_Amixon_KS_590x590

VM Vertikal enkeltaksel mixer

En tredimensionel flow af blandeprodukterne initieres af spiralen; der dannes en spiralformet opadgående bevægelse i periferien og nedadgående flow i midten. Mixeren kan desuden bruges allerede ved en fyldningsgrad på 10%. Denne industrielle vertikale mixer garanterer ideal mixing uden ”døde områder” og fuld tømning op til 99,99%. Det centrale røreværk er kun drevet og lejret fra oven.

Ved hjælp af en amixon® VM mixer kan der ikke kun homogeniseres ekstremt skånsomt, men også foretages en intensiv deagglomerering med ekstremt høj energitilførsel.

Den er velegnet til tørre, fugtige produkter samt til pasta og dej. Denne vertikale enkeltakselmikser kan designes iht. FDA-krav og anvendes som steril blander eller reaktor. Den opfylder EHEDG-kravene og 3-A Sanitary Standards.

 •  Hvis blandingsprocessen kræver deagglomerering, kan der installeres højhastigheds skærerotorer.
 • Blanderen opfylder alle industristandarder for overfladefinish, herunder hygiejniske og farmaceutiske krav.
 • Tryksikre, dobbelt vægge, opvarmelige typer bruges som vakuum-mikser-tørrer og reaktorer.
Læs mere her
Tekemas - Mixer_Amixon_VM_590x590

VMT Vakuum mixer-tørrer & vakuum reaktor

En tredimensionel flow af blandeprodukterne induceres af vakuumtørrerens spiral; der dannes en spiralformet opadgående bevægelse i periferien og nedadgående flow i midten, derved garanteres en præcis blanding. VMT er tryk-og vakuumtæt og temperaturstyres af damp, termisk olie eller vand.

Tørringen sker skånsomt men hurtigt, også selvom der forekommer forskellige reologiske konsistens. Tørrerene er fremstillet iht. de nyeste EHEDG-retningslinjer samt i overensstemmelse med GMP- og FDA og bruges til skånsom vakuum-kontakttørring af pulver. Og kan designes til at blive brugt som en steril mixer og reaktor samt fremstilles i overensstemmelse med FDA og 3-A hygiejnestandarder.

De lodrette ophængt spiral-røreværker har en effektiv hældning på 33° og sikrer, at der kan opnås tømningsgrader på op til 99,99%. Denne mikser-tørrer og reaktor er egnet til pulver, suspensioner, pastaer og deje (Vi anbefaler altid at der udføres forsøg med det egentlige produkt).

 • Røreværket (aksel, arme og spiral) kan efter ønske leveres med varmekappe; kun lejret og drevet og fra oven.
 • VMT er ekstremt gastæt. Et vakuum på 1 mbar abs er muligt.
 • Ekstremt korte tørretider opnås fra især store varmevekslingsoverflader
 • Skærerotorer kan fremskynde blandetørreprocessen og bruges samtidigt til deagglomerering.
 • Blenderen kan valgfrit åbnes fra siden eller ovenfra, den er hurtig, sikker og bekvem at rengøre manuelt eller automatisk. På forespørgsel kan den også steriliseres med damp.
Læs mere her
Tekemas - Mixer_Amixon_VMT_590x590

AMT Konisk mixer, tørrer & reaktor

En tredimensionel flow af blandeprodukterne initieres af spiralen; der dannes en spiralformet opadgående bevægelse i periferien og nedadgående flow i midten.; En konisk formet bund tillader en automatisk og næsten restløs tømning af letflydende materialer. Reaktoren er vakuum- og trykbestandig, fuldstændig isoleret og kan tempereres med vand, damp eller termisk olie.

Perfekt blandingskvalitet, hurtig og skånsom tørring til fugtige og tyktflydende materialer ved varierende fyldningsniveauer. Både blanderen og blandeværktøjet opvarmes, hvilket gør at tørring er meget hurtig, skånsom og ensartet. Beholderen er vakuum- og trykfast. Det er ligeledes muligt at opnå trykafhængige reaktioner. Tørreprocessen i AMT anlæggene blev udviklet til at leve op til høje hygiejnekrav.

De kan bruges som sterile reaktorer i overensstemmelse med FDA- og EHEDG-kravene såvel som 3a-Sanitary-Standards. AMT mixer og reaktor er velegnet til tørring af pulvere, suspensioner, pastaer og deje.

 • Denne kappe- og vakuumklassificerede version er en ideel konisk mixer, lodret tørretumbler og reaktor.
 • Spiralværktøj, arme og skaft er omsluttet og opvarmet.
 • Denne lodrette tørretumbler garanterer hurtige og blide tørreresultater.
 • Det kan bruges til fugtigt pulver, våde suspensioner såvel som væsker, pasta og dej.
 • Hurtigskærende rotorer kan installeres, hvis tørringsprocessen kræver deagglomerering.
 • Bruger kun et enkelt topleje, og blandeapparatet drives fra toppen.
 • AMT opfylder alle industristandarder for overfladefinish, inklusive sanitære og farmaceutiske krav, og kræver meget lille plads.
Læs mere her
AMT_Conical-Reactor-Mixer-Dryer 590x590

RMG Kontinuerlig mixer & granulator

RMG bruges til en kontinuerlig pelletering af spredte materialer til runde granulater i den ønskede størrelse, stabilitet og form. Den kontinuerlige granulator og blandingsværktøj med blandingspelleteringsmiddel med ringlag blandes særligt blidt - velegnet til tørre, fugtige og suspenderede produkter.

Materialet, der skal granuleres, føres kontinuerligt ind i RMG mixer & granulatoren. I en roterende bevægelse accelereres de tilførte komponenter og dækker blandingskammerets vægge (i form af en ring lag). RMG'en blander, deagglomererer, komprimerer og transportere dette lag intensivt. Der er taget højde for at der fremstilles et produkt, der kan behandles støvfrit og er nem at doser.

RMG’en kan tilpasses til vådgranulering, pelletering, eller til fremstilling af agglomerater med en bred diameter. Mikseranlægget opfylder EHEDG kravene og fremstilles i overensstemmelse med FDA og 3-A hygiejnestandarder. Vi anbefaler altid at der foretages en test med eget produkt.

 • Specialværktøj og åre blander intensivt og dispergerer.
 • Høj hastighed ved pelleteringen.
 • Store inspektionsdøre i CleverCut®-design.
Læs mere her
RMG_mixer 590 x590

AMK Kontinuerlig mixer

AMK mixer kan bruges som batch-blander eller som kontinuerlig mixer, intensiteten indstilles alt efter opgaven, skal produkterne feks. homogeniseres skånsomt eller desagglomereres intensivt. Den er velegnet til tørre, fugtige og suspenderet produkter.

Mixerens udløb er lukket ved produktionsstart. Alle gravimetrisk arbejdende doseringsenheder starter samtidig med lav masse-flow og justeres derefter automatisk i forhold til hinanden. Blandekammerets niveau fyldes kontinuerligt op, indtil det når halv kapacitet, hvor blanding startes.

Indstillingen er afsluttet, når mixeren er fyldt til ca. halvdelen af sin kapacitet. Hvis mixeren er pakket til ca. 80% af fyldningsniveauet, åbnes udløbet langsomt. En fyldningssgrad på 80 procent holdes stabil. Selvom der opretholdes en kontinuerlig synkronisering, øges doseringsstrømmene op til den fulde masse-flow er opnået.

Ved afslutningen af produktionen sænker alle doseringsenhederne masse-flowet gradvist og slukkes derefter på samme tid. Blanderen udtømmer kontinuerligt, indtil den er helt tom. Mixeren kan designes til at opfylde de højeste niveauer af regulering og hygiejne: GMP, FDA og 3-A Sanitære standarder. Det opfylder også EHEDG-specifikationerne.

 • Teknisk god blandekvalitet
 • Valg mellem drift som batchblander eller kontinuerlig mixer
 • Justerbar blandingsintensitet (fra skånsom homogenisering til intensiv deagglomerering)
 • Intet produkttab ved produktion start og / eller slutning
 • Mikrofin blanding af flydende materiale uden forurening af blanderen
 • Valg af fyldnings niveau fra 10% til 80% af den kubiske kapacitet
 • Ideel resttømning
 • Mulighed for udvidet proces inkl.: befugtning, temperering, tørring, reaktionsbehandling
 • Sikker rengøring; tør eller våd
Læs mere her
AMK_Amixon mixer 590 x 590
Food-fork-knife@35x35-gold

Mixer til plantebaseret fødevare

I udviklingen af plantebaserede fødevarer er miksere et vigtigt udstyr, der hjælper producenterne med at skabe nye produktformuleringer, sikre hygiejne og skalere deres processer til maksimal produktivitet og rentabilitet. AMK og HM mixerne er perfekte til dette formål

Nutrition@35x35-gold (002)

Mixer til modermælkserstatning & baby mad

Blanding af modermælkserstatning er en afskrækkende opgave, da den resulterende blanding skal være støvfri, ensartet synkbar og opløselig og blandet homogent. Amixon® HM, AMK og KS blandere er meget velegnede til blanding af babymad i pulverform og modermælkserstatning.

Pharmaceutical@35x35-gold (002)

Farmaceutiske mixer

Farmaceutiske producenter er underlagt en utrolig streng lovgivningsmæssig kontrol. Hele lægemiddelproduktions processen skal valideres, verificeres og inspiceres. AMT-, HM- og AM-blanderne er meget velegnede til medicinalindustrien.